نت‌ها

image_pdfimage_print

در این صفحه، سعی می‌کنم نت‌هایی را در اینجا بگذارم که آهنگ آن در گزینه موسیقی گذاشنه شده است. برای دیدن اندازه بزرگتر، روی نت انتخابی کلیک کنید.

چهره به چهره (نوا)
سپیده (ماهور فا)
سروچمان (ماهور) ۱
سروچمان (ماهور) ۲
اندک اندک (بیات ترک)
مرضیه (ماهور) صفحه ۱
مرضیه (ماهور) صفحه ۲
شعر هزاردستان صفحه ۱
هزاردستان (چهارگاه) ۲
هزاردستان (چهارگاه) ۲
هزاردستان (چهارگاه) ۴
آتش کاروان صفحه یک
آتش کاروان صفحه ۲
آتش کاروان صفحه ۳
آتش کاروان صفحه ۴
شعر مرغ سحر
مرغ سحر ۱
مرغ سحر ۲
مرغ سحر ۳
مرغ سحز ۴