نت‌ها

در این صفحه، سعی می‌کنم نت‌هایی را در اینجا بگذارم که آهنگ آن در گزینه موسیقی گذاشنه شده است. برای دیدن اندازه بزرگتر، روی نت انتخابی کلیک کنید.

فهرست نت‌ها از چپ به راست: چهره به چهره، سپیده، سروچمان،  می‌ زده شب، اندک اندک،  هزاردستان، آتش کاروان،  مرغ سحر، پیش درآمد دشتی

چهره به چهره (نوا)
سپیده (ماهور فا)
سروچمان (ماهور) ۱
سروچمان (ماهور) ۲
اندک اندک (بیات ترک)
می‌ زده شب ماهور ۱
می زده ماهور ۲
شعر هزاردستان (چهارگاه) ۱
هزاردستان (چهارگاه) ۲
هزاردستان (چهارگاه) ۲
هزاردستان (چهارگاه) ۴
آتش کاروان شور ۱
آتش کاروان شور ۲
آتش کاروان شور ۳
شعر آتش کاروان
شعر مرغ سحر
مرغ سحر ماهور ۱
مرغ سحر ماهور ۲
مرغ سحر ماهور ۳
مرغ سحر ماهور ۴
پیش درآمد دشتی ۱
پیش درآمد دشتی ۲