آرشیو اولین وبلاگم

این آرشیو اولین وبلاگم است فیلتر شده بود و تمام نوشته‌هایم ناپدید، بشکرانه سایت وب آرشیو، همه نوشته و کامنت‌ها بعد از سالها پیدا شد. لینک این آرشیو را در اینجا می‌گذارم. برای دیدن نوشته‌ها روی هر ماه کلیک کنید.

سال ۱۳۸۳:

خرداد تیر  /  مرداد  شهریور  /  مهر  آبان  /  آذر  دی

چهارم دی ۱۳۸۴ وبلاگ فیلتر و توسط پرشین بلاگ بسته می‌شود و وقتی روی وبلاگ کلیک می‌کنی این پیام ظاهر می‌شود:

صفحه مورد نظر شما پیدا نشد!

  این خطا ممکن است به به دلایل زیر ایجاد شده باشد:
      وبلاگ (کاربر) مورد نظر در سیستم پرشین بلاگ وجود ندارد. برای ثبت این وبلاگ می توانید به قسمت ایجاد وبلاگ جدید مراجعه نمایید.
      وبلاگ مورد نظر ثبت شده ولی تا کنون یادداشتی در آن نوشته نشده است. 
      صفحه ای با نام مورد نظر شما در سیستم پرشین بلاگ وجود ندارد.

وبلاگ اکسیر ۲۰۰۵: مه / اکتبر / نوامبر

۲۰۰۶ : ۲ فوریه / ۱۷ فوریه / ۲ آپرویل / ۱۶ مه / ۱۵ جون / ۹ جولای / ۱۵ جولای / ۴ آگوست / ۱۰ آگوست /

سال ۲۰۰۷:  ۲ فوریه / ۱۹ فوریه / ۳۱ مارس / ۱ مه / ۱ جون / ۳ جون / ۴ جولای /  ۵ جولای / ۶ جولای / ۱۰ جولای / ۲۴ آگوست / ۲۷ آگوست / ۶ اکتبر / ۹ اکتبر / ۱۱ اکتبر / ۲۴ اکتبر / ۲۳ نوامبر / ۲۴ دسامبر /

سال ۲۰۰۸: ۲۵ ژانویه / ۲۸ فوریه / ۳۰ مارس / ۳۱ مه / ۱۵ سپتامبر / ۱۴ دسامبر / ۲۳ دسامبر /

سال ۲۰۰۹:  ۱۳ فوریه / ۲۲ فوریه / ۱۵ مارس / ۱۵ آپریل / ۲۴ آپریل / ۷ مه / ۲۳ سپتامبر / ۲۴ اکتبر /

سال ۲۰۱۱: ۱v مه / ۱۲ آگوست / ۱۴ سپتامبر / ۲۱ سپتامبر / سال ۲۰۱۲: ۳ ژانویه / ۶ جون / ۹ آگوست / ۲۲ سپتامبر /

۵ نوامبر / ۳۱ دسامبر / سال ۲۰۱۳: ۲ مه / ۳۰ مه / ۲۰ جولای / ۱۸ آگوست /  ۲۷ آگوست / ۲۸ سپتامبر / ۱۹ اکتبر /

سال ۲۰۱۴: ۴ ژانویه / ۲۳ فوریه / ۲۹ مه / ۶ جولای / ۲ آگوست  آخرین پست مهران/