موسیقی

در این صفحه می‌توانید موسیقی انتخابی من را گوش کنید. این موسیقی‌ها بیشتر با توجه به هنرجویان آموزشگاه سه‌تار الیسا انتخاب شده. البته همه می‌توانند گوش کنند و لذت ببرند. ترانه‌هایی که در این صفحه‌ها می‌بینید به هنرجویان سه‌تار همراه با نت تدریس می‌شود و این شامل قطعات بدون کلام هم می‌شود.