مدرن سنتی

چند ماه پیش دوستی یکی از متفکرین مقیم پاریس را برای سخنرانی در کپنهاگ دعوت کرده بود. ما هم رفتیم. قبل از شروع سخنرانی تعدادی از شرکت کنندگان دور سخنران را گرفته بودم و مرتب استاد، استاد، می‌گفتند و از ایشان سئوالاتی می‌پرسیدند. اتفاقا استاد خیلی شبیه من بود با این تفاوت که  موهای پرپشت من، هنوز نریخته ولی  دریغ از یک تار  مو در کله طاس استاد. باری استاد  پشت میزی که در  سالن بود بین دوست من و یکنفر که در یمین و یسار او بودند نشست. موضوع سخنرانی عصر روشنگری در اروپا بود. بعد ادامه …

رویداد‌های مهم سال ۲۰۰۷

رسم براین است رویدادهای سال گذشته را قبل از ورود به سال جدید می‌نویسند، ما که در خواب خرگوشی بودیم متوجه نشدیم کی سال نو آمد و کی سال کهنه رفت. با این‌حال و با تاخیر در ضمن پوزش از خوانندگان، اهم رویدادهای سال ۲۰۰۷ را فهرست‌وار و با تحلیل‌های آبکی بیلی و من به عرض می‌رسانم.   در سالی که گذشت وبلاگ «بیلی و من» بوسیله ایادی دولت «مهرورز» فیل ـ تر شد. این تجاوزبه حقوق ما آمار خوانندگان را کلی پایین آورد. البته دوستانی از طریق سدشکن و فیل ادامه …

image_pdfimage_print