جمهوری اسلامی

بنام خدا، موضوع انشای امروز ما جمهوری اسلامی می‌باشد. جناب آقای معلم از ما خواسته است که چند تایی از افتخارات جمهوری اسلامی را شرح داده و نام ببریم. البته واضح و مبرهن است که ما و پدر و مادر ما جمهوری اسلامی را فراوان دوست داریم. لذا ما تصمیم گرفتیم چند قلم از افتخارات جمهوری اسلامی را شرح داده تا چشم دشمنان اسلام و ولایت کور شود. لذا ما تصمیم گرفتم در باره مسابقه‌های جهانی جمهوری اسلامی و کسب مدال‌های مختلف را شرح بدهیم. !) جمهوری اسلامی در مسابقه ادامه …

image_pdfimage_print